Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Okładka numeru

Tom 7 (2020)

kwietnia 2, 2021

Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w interpretacjach i reinterpretacjach polskich i europejskich komeniologów

Tom 6 (2019)

grudnia 16, 2019

W stronę komeniologii jako nauki: dyskusje – polemiki – dylematy

Tom 5 (2018)

stycznia 1, 2019

Jan Amos Komeński w epoce współczesności. Odczytania – kontynuacje – krytyka

Tom 4 (2017)

maja 6, 2019

Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego

Tom 3 (2016)

maja 11, 2019

Jan Amos Komeński − Współczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości

Tom 2 (2015)

maja 12, 2019

Jan Amos Komeński − jego pedagogika i filozofia

Tom 1 (2014)

maja 13, 2019

O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację