Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
pdf.

Słowa kluczowe

Jagiellonowie, Jan Długosz, husyci, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, dynastia

Abstrakt

Artykuł przedstawia politykę dynastyczną Jagiellonów, ukierunkowaną w stronę Królestwa
Czech. Ukazuje stosunek Jana Długosza do objęcia przez Jagiellonów tronu czeskiego, oferowanego
przez poselstwo husyckie. Obrazuje postrzeganie władcy oraz jego otoczenia wydarzeń związanych
z rewolucją husycką w Królestwie Czeskim.

pdf.