Tom 2 (2013): HISTORIA I ŚWIAT (ISSN 2299-2464)
HISTORIA I ŚWIAT (ISSN 2299-2464)

Artykuły

Roman KRAWCZYK
9-22
Grecka historiografia antyczna
PDF
Robert PIĘTEK
23-38
Uwagi na temat roli chrześcijańskich elementów w tradycji dynastycznej monarchii kongijskie
PDF
Janusz FRYKOWSKI
39-75
Przypadki i formy przestępstw okazjonalnych mieszczan tyszowieckich w latach 1608-1807
PDF
Józef PIŁATOWICZ
77-113
Zanim powstały politechniki. Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych w dobie reform Komisji Edukacji Narodowej
PDF
Adam WIELOMSKI
115-139
Szkoła Rzymska. Szkic o jezuickiej eklezjologii i myśli politycznej w przededniu Soboru Watykańskiego I. (Część pierwsza)
PDF
Danuta SOWIŃSKA
141-159
Siedlecka Temida i jej „klienci” w relacjach międzywojennej prasy
PDF
Damian SITKIEWICZ
162-184
Mechanizmy instalowania władzy i administracji komunistycznej na przykładzie działalności Juliana Grobelnego jako starosty mińskiego (10 października – 5 grudnia 1944 r.)
PDF
Andrzej WAWRYNIUK
185-216
Stan bezpieczeństwa terenów przygranicznej Lubelszczyzny po delimitacji granicy państwowej w latach 1944-1947. Próba analizy problemu
Andrzej SZCZYPKA
217-231
Wiesław Chodzikiewicz – działacz młodzieżowej organizacji niepodległościowej w Gliwicach (1948 r.)
PDF
Rafał ROGUSKI
233-246
Zbrodnia katyńska i zbrodnie stalinowskie z lat 1939-1941 w polskich podręcznikach historii
PDF
Владислав СТРУТИНСЬКИЙ, Марія ПРОЦЮК
247-263
Гуманітарна складова транскордонного співробітництва України з сусідніми країнами –членами Європейського Союзу
PDF