Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Historia i Świat zobowiązuje się do rzetelności recenzowania i przestrzegania najwyższych standardów recenzji. Gdy redakcja oceni twoją pracę pod kątem jej przydatności, zostanie ona sprawdzona przez niezależnych, anonimowych ekspertów. Dowiedz się więcej o tym, czego możesz się spodziewać podczas wzajemnej oceny i przeczytaj nasze wskazówki dotyczące publikowania zasad etyki.

Redakcja czasopisma Historia i Świat przestrzega zasad i procedur etycznych zalecanych przez Comitee on Publication Ethics (COPE)

 

Przygotowanie manuskryptu

Struktura

Twój artykuł powinien być skonstruowany w następujący sposób: strona tytułowa; abstrakt; słowa kluczowe; wprowadzenie tekstu głównego, materiały i metody, wyniki, dyskusja; podziękowanie; deklaracja; bibliografia; dodatki (odpowiednio); tabele z podpisami (na poszczególnych stronach); podpisy do rysunków (jako lista).

.
 
Limit wyrazów
Podaj liczbę wyrazów swojego artykułu. W tym czasopiśmie nie ma limitów wyrazów.
 

Styl

Czcionka: Times New Roman, 12 punktów, odstępy między wierszami. Użyj marginesów co najmniej 2,5 cm (lub 1 cal).

Tytuł: Użyj pogrubienia dla tytułu artykułu, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

Streszczenie: wskaż abstrakt za pomocą nagłówka lub zmniejszając rozmiar czcionki.

Słowa kluczowe: Podaj słowa kluczowe, aby pomóc czytelnikom znaleźć Twój artykuł (pięć lub sześć).

Nagłówki: Wskaż poziom nagłówków sekcji w swoim artykule:

Nagłówki pierwszego poziomu (np. Wprowadzenie, wnioski) powinny być pogrubione, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

Nagłówki drugiego poziomu powinny być zapisane pogrubioną kursywą, a pierwsza odpowiednia rzeczownik powinna zawierać wielką literę.

Nagłówki trzeciego poziomu powinny być pisane kursywą, z pierwszą wielką literą dla wszystkich właściwych rzeczowników.

 
Formatowanie i szablony
Artykuły mogą być przesyłane w formacie Word. Ilustracje należy przesłać jako oddzielne pliki w formacie jpg (300 dpi). 
 

Bibliografia

Przypisy powinny być generowane przez Word na dole strony. Odniesienia w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie lub przecinkiem, gdy odwołanie znajduje się wewnątrz zdania, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdanie kończy się skrótem. Następnie numery przypisów i odniesień należy umieścić w górnym indeksie bez niepotrzebnych nawiasów i kropek po liczbach. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu artykułu.
Wymagane uwagi bibliograficzne - zgodnie z uproszczonym systemem, np .:
a / w przypisach: MAKSYMIUK 2015: 66.
b / w bibliografii:
MAKSYMIUK K. (2015), Geografia wojen rzymsko-irańskich: operacje wojskowe Rzymu i Iranu Sasańskiego, Siedlce.
MAKSYMIUK K. (2018), „The Two Eyes of the Earth: The Problem of Respect in Sasanid-Roman Relations”, Greek, Roman and Byzantine Studies 58, 591–606.
MAKSYMIUK K. (2017), „Nowa propozycja identyfikacji dowódcy sasańskiego Mermeróēsa ze źródeł bizantyjskich: Šāpur of Ray z Mehrān”, w The Bizantyjskiej działalności misyjnej i jej dziedzictwie w Europie, wyd. M.B. PANOV, Skopje, 93-98

 
Informacje dodatkowe: co należy uwzględnić
 
Dane autora Wszyscy autorzy manuskryptu powinni zamieścić swoje pełne imię i nazwisko oraz afiliację na stronie tytułowej manuskryptu. Jeśli to możliwe, prosimy również o uwzględnienie ORCiD. Jeden autor będzie musiał zostać zidentyfikowany jako odpowiedzialny autor. Współautorem jest każda osoba, która wniosła znaczący wkład w artykuł. Jeśli artykuł jest napisany przez więcej niż jednego autora, wybierz jedną osobę, która będzie autorem korespondencyjnym. Osoba ta zajmie się wszelką korespondencją dotyczącą artykułu i podpisze umowę o publikacji w imieniu wszystkich autorów. Autor ten jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności wszystkich danych kontaktowych autorów. Wszyscy powinniście uzgodnić kolejność, w jakiej wasze nazwiska pojawią się w artykule.
Powiązania autorów to powiązania z instytucjami, w których przeprowadzono badania. Jeśli którykolwiek z wymienionych współautorów przeniesie powiązanie podczas procesu recenzji, nowe powiązanie można podać jako przypis. Pamiętaj, że po zaakceptowaniu twojego dokumentu nie można wprowadzać żadnych zmian w afiliacji.
Szczegóły finansowania Proszę podać wszystkie dane wymagane przez instytucje finansujące i przyznające dotacje w następujący sposób:
W przypadku dotacji dla jednej agencji: Ta praca była wspierana przez [Agencję finansującą] w ramach Grantu [numer xxxx].
Dalsze wskazówki na temat konfliktu interesów i sposobu jego ujawnienia. W przypadku braku ujawnienia opublikujemy następujące oświadczenie: „Autorzy nie zgłosili potencjalnego konfliktu interesów”.
Nota biograficzna. Proszę podać krótką notkę biograficzną każdego autora. Powinno to być stosunkowo krótkie (np. Nie więcej niż 200 słów).
 
Wykorzystanie materiałów osób trzecich w artykule
 
Musisz uzyskać niezbędne pozwolenie na ponowne wykorzystanie materiałów stron trzecich w swoim artykule. Wykorzystywanie krótkich fragmentów tekstu w formie cytatu i niektórych innych rodzajów materiałów jest zwykle dozwolone, w ograniczonym zakresie, do celów krytyki i przeglądu bez uzyskania formalnego zezwolenia. Jeśli chcesz dołączyć do swojego dokumentu jakiekolwiek materiały, do których nie masz praw autorskich i które nie są objęte niniejszą nieformalną umową, przed przesłaniem musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.