Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Histora i Świat  to międzynarodowe, recenzowane czasopismo publikujące oryginalne badania wysokiej jakości. 

ISSN: 2299-2464

Częstotliwość publikacji: rocznik

Wydawca: Instytut Historii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska, Żytnia 39/219, 08-110 Siedlce

Open Access: Czasopismo wykorzystuje system OJS, dzięki czemu dostęp do niego jest bezpłatny natychmiast po publikacji.
 
logo OJSlogo crossref1logo crossref2

 

Opłaty za publikację: Nie ma żadnych opłat za publikację.
 
logo plagiat
 

Prawa autorskie

Prawa autorskie umożliwiają ochronę oryginalnego materiału i powstrzymanie innych osób przed korzystaniem z Twojej pracy bez Twojej zgody. 
 
  
 
LICENCJA (CC BY-ND).
 
 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Historia i Świat, założone w 2012 roku, to recenzowane czasopismo poświęcone historii. Tomy są podzielone na dwie główne części: Acta Militaria Iranica i Acta Historica. Pierwsza część poświęcona jest badaniom w zakresie działań wojennych w starożytności i historii Bliskiego Wschodu. Druga część poświęcona jest historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Redakcja z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin badań historycznych i kulturowych i ma na celu stymulowanie społecznej debaty. Historia i Świat publikuje artykuły badawcze, biografie i recenzje książek. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało czasopismu Historia i Świat 40 pkt. (w 2021 r.)

Historia i Świat jest indeksowane w: ERIH PlusIndex CopernicusCEEOLCEJSHCEONPOL-indexBazHumRepoS

 

Przesyłanie zgłoszenia

Czasopismo korzysta z systemu zarządzania w procesie recenzowania. Jeśli nie przesłałeś wcześniej artykułu do tego czasopisma, musisz utworzyć konto w zakładce przesyłanie tekstu.

Artykuły i recenzje można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: historia_i_swiat@uph.edu.pl