A study of language brokering prevalence, context and emotions among Polish teenage bilinguals. Language mediations undertaken in the UK

Autor

  • Anita Żytowicz Społeczna Akademia Nauk Warszawa

Słowa kluczowe:

brokering, bilingwizm, emocje, wywiad, kontekst

Abstrakt

Doniesienia na temat brokeringu (tłumaczeń nieprofesjonalnych) dzieci i młodzieży i stresu, jaki wiąże się z tym zjawiskiem są powszechnie znane i szeroko dyskutowane w literaturze. Artykuł ten jest próbą pokazania tego procesu oraz emocji, które towarzyszą młodym tłumaczom z ich perspektywy, w oparciu o fragment materiału zebranego w ramach badań doktoranckich, prowadzonych przez autorkę. Wybrany został wywiad przeprowadzony w Wielkiej Brytanii z grupą dziewięciu dwujęzycznych dzieci polskich, które regularnie występują w charakterze tłumaczy swoich rodziców i przyjaciół. W pierwszej części przedstawione będzie zjawisko brokeringu, sytuacje w którym występuje najczęściej oraz emocje, które mu towarzyszą na podstawie wybranych przykładów z literatury. W drugiej natomiast, dla zilustrowania samego zjawiska z perspektywy polskiej młodzieży, przedstawione zostaną wybrane fragmenty wywiadu. Omówione będą takie aspekty jak kontekst, w którym dochodzi do tłumaczeń, emocje jakie im towarzyszą oraz wpływ brokeringu na relacje rodzinne. Podsumowanie obejmować będzie ocenę, czy w oczach młodych ludzi zjawisko to postrzegane jest jako coś pozytywnego, czy wręcz przeciwnie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Żytowicz, A. (2018). A study of language brokering prevalence, context and emotions among Polish teenage bilinguals. Language mediations undertaken in the UK. Conversatoria Linguistica, (12), 283–301. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/conversatorialinguistica/article/view/771