Pedagogika Jana Amosa Komeńskiego w kontekście wychowania resocjalizującego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.05

Słowa kluczowe:

edukacja , metody wychowania, resocjalizacja, Jan Amos Komeński

Abstrakt

Celem prowadzonych w artykule analiz było odnalezienie takich wątków w koncepcji edukacji Jana Amosa Komeńskiego, które mieszczą się w teorii i metodyce wy-chowania resocjalizującego. Przeanalizowano wybrane teksty i komentarze do pism Komeńskiego, a następnie – poprzez zastosowanie metody analityczno-krytycznej – zestawiono je ze współczesnymi propozycjami mieszczącymi się w obszarze teoretycznym i metodycznym pedagogiki resocjalizacyjnej. Wnioski jedynie uogólniono, stwierdzając, że do dnia dzisiejszego niektóre metody wychowawcze zaproponowane przez Jana Amosa Komeńskiego pozostają aktualne w wychowaniu resocjalizującym. Są to pedagogiczne zasady akceptacji i wzajemności oraz metody motywujące, aktywizujące, stymulujące i dramowe. Pośrednio odnaleziono u niego wątki inkluzyjne. W pozostałych przypadkach teorie wychowania resocjalizacyjnego są zasadniczo odmienne od koncepcji Komeńskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-08-03

Jak cytować

Moleda, J., & Sobczak, S. (2023). Pedagogika Jana Amosa Komeńskiego w kontekście wychowania resocjalizującego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 9(9). https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.05