Zagadnienie zdrowia i choroby w Labiryncie świata i raju serca Jana Amosa Komeńskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.02

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komeński, zdrowie , choroba , barok, Labirynt świata i raj serca

Abstrakt

Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest funkcja oraz znaczenie zagadnienia zdrowia oraz choroby w dyskursie literackim i filozoficzno-religijnym Jana Amosa Komeńskiego. Badania wykazują, iż myślowy fundament Labiryntu świata oparty jest na dialektyce zdrowia i choroby, która staje się dla autora ekwiwalentem dobra i zła, prawdy i fałszu, wieczności i doczesności, doskonałości duchowej i marności. Zawiniona fizyczna degradacja człowieka jest w dziele Komeńskiego nie tylko źródłem cierpienia doczesnego, ale przekreśla szanse na zyskanie doskonałości duchowej, a w konsekwencji uniemożliwia zbliżenie się do samego Boga.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-08-03

Jak cytować

Borkowski, A. (2023). Zagadnienie zdrowia i choroby w Labiryncie świata i raju serca Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 9(9). https://doi.org/10.34739/szk.2022.09.02