Kultura bezpieczeństwa militarnego. Diagnozowanie i doskonalenie zjawiska

Military security culture. Diagnosing and improving the phenomenon

Autor

  • Paweł Wasilewski Akademia Wojsk Lądowych

Słowa kluczowe:

kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo narodowe, kształtowanie bezpieczeństwa

Abstrakt

Kultura bezpieczeństwa militarnego jest obszarem należącym do dziedziny bezpieczeństwa narodowego, który w ostatnich latach jest mniej doceniany niż pozostałe. Bezpieczeństwo militarne zmieniło swój obraz od końca XX wieku rozszerzając swoje wpływy również na elementy nienależące do stricte militarno-obronnego obszaru. Potencjał militarny nie służy już tylko do eliminowania zagrożeń militarnych. Zakres jego działań wyszedł poza te ramy, zwiększając swoje wpływy na budowanie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli. Stał się przez to jeszcze ważniejszym czynnikiem posiadającym swój potencjał w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Mając to na uwadze, należy podkreślić, że właściwe dbanie o tą dziedzinę poprzez kształtowanie wysokiego poziom bezpieczeństwa, jak i morale grupy społecznej zapewniającej bezpieczeństwo militarne, jest warunkiem sine qua non budowania kultury bezpieczeństwa militarnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27