Kontakt

Adres Redakcji:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa; ul. Żytnia 39, pok. 2.44; 08-110 Siedlce; PL – Polska

Wydawca:
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2; e-mail:tcbpb@uph.edu.pl; www.bezpieczenstwo.uph.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Daria Krzewniak
adiunkt - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Wsparcie techniczne

Redaktor Techniczny: Łukasz Ciołek