Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, praca zbiorowa pod redakcją naukową Grzegorza Ciechanowskiego, Michała Romańczuka i Jana Pilżysa, Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2017, ss. 264.

Contemporary security threats, collective work edited by Grzegorz Ciechanowski, Michał Romańczuk and Jan Pilżys, Volumina Publishing House, Szczecin 2017, pp. 264.

Autor

  • Dominika Tomczak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Abstrakt

Recenzja książki pt. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, praca zbiorowa pod redakcją naukową Grzegorza Ciechanowskiego, Michała Romańczuka i Jana Pilżysa, Wydawnictwo Volumina, Szczecin 2017.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27