Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa informacyjnego

Diagnosis and improvement of information security culture

Autor

  • Mieczysław Koziński Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie

Słowa kluczowe:

kultura, bezpieczeństwo, informacja, technologie, nauka, badanie ankietowe, matryca oceny ryzyka

Abstrakt

Kultura bezpieczeństwa to złożone pojęcie, które od lat osiemdziesiątych XX w. jest przedmiotem rozległych badań. Stosuje się różne definicje kultury i różne do niej podejścia. Niniejsze opracowanie nie ma na celu pełnego przeglądu badań teoretycznych, gdyż istnieją wnikliwe publikacje naukowe na ten temat1. Ma natomiast charakter tekstu informacyjnego oraz małego przewodnika dla osób zajmujących się praktyką bezpieczeństwa informacyjnego. Jest próbą opisania kulturowego podejścia do zrozumienia kwestii bezpieczeństwa informacyjnego. Ma on wyjaśnić czytelnikowi to zagadnienie z kulturowego punktu widzenia oraz pokazać, w jaki sposób można dokonać oceny kultury bezpieczeństwa informacyjnego w ramach procesu doskonalenia organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie w zwięzłej formie aktualnych informacji na ten złożony temat, łączących wyniki badań akademickich z praktyką.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27