Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa politycznego w perspektywie instytucjonalnej

Diagnosing and improving the political security culture in the institutional perspective

Autor

  • Sławomir Zalewski Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo państwa, polityka, kultura bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa politycznego, diagnozowanie

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest kultura bezpieczeństwa politycznego identyfikowana z perspektywy instytucjonalnej. Podjęto tu próbę określenia wstępnych ram wykorzystania analizy instytucjonalnej w diagnozowaniu kultury bezpieczeństwa politycznego. Pomocne mogą być w tym zakresie jakościowe kryteria oceny funkcjonalności instytucji, jak: skuteczność, elastyczność, przewidywalność, stabilność. Za ich pomocą można ogólnie diagnozować aktualny stan organizacji ukierunkowanych na zapewnianie bezpieczeństwa, jak też instytucji społecznych. Podjęto próbę oceny przydatności kryteriów jakościowych funkcjonalności instytucji we współczesnych warunkach funkcjonowania państwa. Analiza jest wstępną próbą zarysowania badanego problemu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27