Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego

Diagnosing and improving the culture of financial security

Autor

  • Teresa Szot-Gabryś Warszawska Szkoła Wyższa

Słowa kluczowe:

kultura bezpieczeństwa finansowego, diagnozowanie kultury bezpieczeństwa finansowego, doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego

Abstrakt

Posiadanie statusu bezpieczeństwa finansowego jest ważne dla wszystkich podmiotów i instytucji: osób indywidulanych, ich rodzin, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i państwa. W artykule poruszono problematykę metodyki diagnozowania poziomu kultury bezpieczeństwa finansowego oraz metod doskonalenia tej kultury. Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa finansowego stanowi wyzwanie metodologiczne, gdyż wymaga wskazania metodyki naukowej i narzędzi badawczych do przeprowadzenia tych procesów, a następnie sformułowania rekomendacji, co do metod doskonalenia kultury bezpieczeństwa finansowego. W konkluzji autorka podkreśla rolę edukacji, szczególnie w gronie rodziny, w procesie doskonalenia kultury bezpieczeństwa finansowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27