Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego

Diagnosis and improvement of the culture of economic security

Autor

  • Zenon Stachowiak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Bartosz Stachowiak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Słowa kluczowe:

diagnoza kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, instrumenty diagnozy i doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, dylematy doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego

Abstrakt

Artykuł Diagnozowanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące z jednej strony problemu diagnozy kultury bezpieczeństwa ekonomicznego, z drugiej zaś problemu jej doskonalenia. Postrzegać je trzeba jako kolejną próbę wzbogacenia wiedzy o kulturze bezpieczeństwa ekonomicznego. Podjęcie tej problematyki wynika z braku pełniejszego uświadomienia sobie miejsca i roli kultury bezpieczeństwa ekonomicznego w architekturze ogólnej kultury bezpieczeństwa. Uwaga podjętych i przeprowadzonych rozważań została skoncentrowana po pierwsze na zidentyfikowaniu kwestii istoty diagnozy i doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego; po drugie – zaproponowaniu zbioru wyznaczników, mierników i wskaźników oceny kultury bezpieczeństwa ekonomicznego; oraz po trzecie – zarysowaniu dylematów doskonalenia kultury bezpieczeństwa ekonomicznego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-27