Polskojęzyczne przekłady dzieł pansoficznych Jana Amosa Komeńskiego.

Początki kształtującej się XVII-wiecznej koncepcji pansoficznej J.A. Komeńskiego w jego manuskryptach na materiale Conatuum pansophicorum dilucidatio i Europae Lumina

Autor

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komeński, pansofia, manuskrypty Conatuum pansophicorum dilucidatio i Europae Lumina, przekład, język łaciński, czeski i polski

Abstrakt

Przetłumaczenie z języka łacińskiego i czeskiego na język polski fragmentów dwóch istotnych dzieł (Europae Lumina i Conatuum pansophicorum dilucidatio), wprowadza nas w znacznym stopniu w przedmiotową problematykę „naprawy rzeczy ludzkich”. Tłumaczenie tych dzieł wypełnia sporą lukę w polskiej komeniologii. W tłumaczonych na język polski fragmentach widać, jak Jan Amos Komeński wytrwale i z niebywałą uporczywością, zdecydowanie dążył do zaszczytnego celu, jaki sobie wyznaczył – pansoficznej naprawy wszystkich rzeczy ludzkich. Polskojęzyczny czytelnik będzie mógł w końcu zapoznać się (chociażby fragmentarycznie) z tymi dwoma pansoficznymi dziełami w swoim języku ojczystym, w których obecne są również istotne elementy związane z tematyką pedagogiczno-filozoficzną skupioną wokół domeny o charakterze badań interdyscyplinarnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-15

Jak cytować

Hampl, L. (2021). Polskojęzyczne przekłady dzieł pansoficznych Jana Amosa Komeńskiego.: Początki kształtującej się XVII-wiecznej koncepcji pansoficznej J.A. Komeńskiego w jego manuskryptach na materiale Conatuum pansophicorum dilucidatio i Europae Lumina. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 7(1), 279–319. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2208