O retorycznych aspektach ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego

Autor

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komeński, retoryka, pansofia, Pampaedia, barok

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest retorycznym i kulturowym aspektom ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego. Szkic koncentruje się zwłaszcza na rozpo-znaniu sposobów jej ukazywania oraz ujawniania zaplecza intelektualnego – kontekstów i źródeł, które stale ożywiają myśl Jana Amosa, jak i na unaocznieniu jej funkcji i miejsca w strukturze dzieła. Badania ujawniają, iż „mądrość” jest dla Komeńskiego najważniejszym atrybutem Stwórcy, a nawet określającym Jego istotę symbolem – Wieczna Mądrość.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-15

Jak cytować

Borkowski, A. (2021). O retorycznych aspektach ekspozycji idei mądrości w Pampaedii Jana Amosa Komeńskiego. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 7(1), 175–183. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2205