W poszukiwaniu pansofii Komeńskiego w badaniach polskich komeniologów

Autor

  • Sławomir Sztobryn

Słowa kluczowe:

pedagogika, historia myśli pedagogicznej, Komeński, pansofia

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę pansofii Komeńskiego w jego wykładni oraz w badaniach wybranych, współczesnych polskich uczonych. Jedną z istotnych różnic między autorem powyższej rozprawy a innymi współczesnymi badaczami jest traktowanie pansofii jako koncepcji pierwotnej wobec rozwiązań dydaktycznych. Przytoczona w rozprawie argu-mentacja uzasadnia znaczenie pansofii jako podstawy twórczości Komeńskiego. Charaktery-styka pansofii w sposób syntetyczny prezentuje bogactwo jej znaczeń, które nie są powszech-nie dostrzegane w literaturze przedmiotu. Autorzy podejmujący tę problematykę dostrzegli jej historyczną ewolucję. Nie jest jednak pansofia historycznym artefaktem, lecz niesie w sobie liczne konsekwencje, które przynajmniej w części bliskie są współczesnym tendencjom w badaniach naukowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.
Okładka tomu

Pobrania

Opublikowane

2021-02-15

Jak cytować

Sztobryn, S. . (2021). W poszukiwaniu pansofii Komeńskiego w badaniach polskich komeniologów. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 7(1), 24–36. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2191