Profesor Tadeusz Bieńkowski – filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty – szkic do portretu komeniologa

Autor

Słowa kluczowe:

Bieńkowski, historia kultury, historia nauki, Komeński, komeniologia polska

Abstrakt

Prof. Tadeusz Bieńkowski był wybitnym polskim komeniologiem, filologiem klasycznym, historykiem nauki. Ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie także obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza Kumanieckiego. Przez całe swe życie zawodowe związany był z Polską Akademią Nauk w Warszawie - najpierw z Instytutem Badań Literackich, a następnie z Instytutem Historii Nauki, Techniki i Oświaty (obecnie: Instytutem Historii Nauki im. L. i A. Birkemajerów). Jego znajomość języków starożyt-nych umożliwiała mu lekturę i analizę wszystkich łacińskojęzycznych tekstów Jana Amosa Ko-meńskiego. Jego wieloletnia współpraca z komeniologami z Czechosłowacji, w szczególności z Czechosłowackiej Akademii Nauk w Pradze, ułatwiała wpisanie się w ówczesne światowe kierunki badań nad życiem i dziełem Jana Amosa Komeńskiego i jego recepcją w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - także w szerszym kontekście historii nauki i kultury humanistycznej XVI-XVII wieku w całej Europie. Prof. Bieńkowski pisał zwięzłe, ale bardzo erudycyjne, krytycz-ne i oryginalne opracowania o charakterze syntetycznym, które do naszych czasów mogą być punktem wyjścia i inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Fijałkowski, A. . (2019). Profesor Tadeusz Bieńkowski – filolog klasyczny, historyk nauki i oświaty – szkic do portretu komeniologa. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 421–428. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1505