Plik PDF

Słowa kluczowe

Jan Amos Komenský, František Slaměník, komeniologie, cestování, Naarden, Leszno

Abstrakt

Na přelomu 19. a 20. století stoupal zájem o odkaz Jana Amose Komenského. Byly publikovány základní monografie a studie, ale v jeho biografii zůstávalo mnohé neobjasněno, ani soupis jeho děl nebyl úplný. Hledáním nových faktů, které by přispěly k rozřešení některých sporných otázek, se zabývali kromě historiků také někteří učitelé, pro které byl Komenský vel-kým vzorem. K nim patřil i František Slaměník, zakladatel nejstaršího Muzea Komenského. Tento příspěvek podrobně pojednává o jeho zprávách ze soukromých zahraničních cest do míst spojených se životem Komenského. Slaměníkovy texty jsou zajímavým dokladem dobového komeniologického diskurzu poslední čtvrtiny 19. století s přesahem do počátku 20. století.

Plik PDF