Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych

Autor

Słowa kluczowe:

Jan Amos Komeński, starość, barok, literatura, kultura

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problemowi starości w dziełach Jana Amosa Komeńskie-go w kontekście literatury i kultury barokowej. Obiektem badań stały się dzieła: Labirynt świata i raj serca, Jedyne konieczne, Pampaedia, Wielka dydaktyka. Refleksja Jana Amosa na temat staro-ści ma swoje źródła biblijne, jak też wyrasta z dociekań i opinii grecko-rzymskich myślicieli. Dla Komeńskiego wysnuty z tradycji obraz starości jest wciąż żywy i aktualny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Borkowski, A. . (2019). Komeński oraz literatura i kultura baroku wobec zjawiska starości w kontekście badań interdyscyplinarnych . Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 177–188. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1488