Orbis Pictus: od świata w obrazach do wyjaśniania świata obrazami – Jan Amos Komeński (1658) a Otto Neurath (1936)

Autor

Słowa kluczowe:

Comenius, Jan Amos Komeński, Orbis Pictus, Otto Neurath, Isotype, obraz, edukacja wizualna, język pomocniczy, kultura piśmienna, kultura obrazkowa, Charles Kay Ogden, Basic English, Bruno Latour

Abstrakt

Książka Comeniusa Orbis Pictus będąca opisem świata za pomocą obrazów jest nośnikiem idei edukacji wizualnej. Jej przełomowy charakter polega na tym, że zastosowano schematyczny obraz, który wymusza zaciekawienie i koncentrację ucznia. Powoduje to zwiększenie skuteczności pomocniczego języka wizualnego. Otto Neurath z ideą Isotype i lingwistycznymi pomysłami Charlesa Kaya Ogdena (English Basic) wpisuje się w realizację przesłania Comeniusa. Orbis Pictus staje się dziełem przełomowym w przejściu od kultury piśmiennej do kultury obrazkowej. Komeniologia – teza normatywna – powinna, oprócz analizy spuścizny Comeniusa, również aktualizować jego ideę do wymogów współczesnego świata. A tym wyzwaniem jest realizacja hasła programowego Neuratha „Obrazy łączą, słowa dzielą”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Kalita, C. . (2019). Orbis Pictus: od świata w obrazach do wyjaśniania świata obrazami – Jan Amos Komeński (1658) a Otto Neurath (1936). Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 159–176. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1487