Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-12-19. Przeczytaj wersję najnowszą.

Polski kabaret do 1989 roku i jego upowszechnienie poprzez technologię informacyjną jako elementy popkultury

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.02

Słowa kluczowe:

kabaret, polski kabaret, kultura popularna, mass media

Abstrakt

This article aims to analyse the cabaret phenomenon in the context of its development and spread. The author recalls its origins, its elitist character. She also analyses the impact of the development of information technology and mass media on the access of a wider audience to cabaret performances. These have changed the nature of cabaret, from being accessible to a few to being an element of popular culture disseminated by the mass media. The article also includes a historical outline of the Polish cabaret phenomenon up to 1989.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki (2020), https://bibliotekapiosenki.pl/, dostęp: 18 IX 2023.

Czerwiński M. (1979): Telewizja, radio, ludzie, Warszawa.

Edensor T. (2004): Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienna, Kraków.

Frankowska B. (red.) (2003): Encyklopedia teatru polskiego (ETP), Warszawa.

Godzic W. (1996): Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków.

Gwóźdź A. (red.) (1997): Pejzaże audiowizualne: telewizja, wideo, komputer, Kraków.

Gwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.) (1998): Intermedialność w kulturze końca XX wie-ku, Białystok.

Haponiuk M. (2005): Od kabaretu do teatru metafizycznego – o teatrze Grupa Chwilowa. Początki, w: Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, red. E. Krawczak, Lublin.

Jakubowski W. (red.) (2005): Media. Kultura popularna. Edukacja, Kraków.

Kiec I. (2004): W kabarecie, Wrocław.

Kiec I. (2001): Wyprzedaż teatru w ręce błazna i arlekina…, czyli o kabarecie, Poznań.

Kisielewska A. (1998): Klan i Klan – czyli świat serialu telewizyjnego, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok.

Kłoskowska A. (1964): Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa.

Krawczak E. (red.) (2005): Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, Lublin.

McLuhan M. (1975): Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu, Warszawa.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (1996), Warszawa.

Nyczek T. (2002): Alfabet teatru, Warszawa.

Semil M., Wysińska E. (1990): Słownik współczesnego teatru (SWT), Warszawa.

Stępień T. (2002): Zabawa, poetyka, polityka, Katowice.

Strinati D. (1998): Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań.

Toeplitz K.T. (1978): Wszystko dla wszystkich: kultura masowa i człowiek współczesny, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-19

Wersje

Jak cytować

Jóźwik, A. (2023). Polski kabaret do 1989 roku i jego upowszechnienie poprzez technologię informacyjną jako elementy popkultury. Conversatoria Linguistica, (15). https://doi.org/10.34739/clg.2023.15.02

Numer

Dział

Studia i Rozprawy