Tożsamość narodowa, nacjonalizm, patriotyzm – sposoby rozumienia, dyferencje, przejawy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.04

Słowa kluczowe:

national identity, homeland, nation, patriotism, nationalism

Abstrakt

Reflections on categories used for social identification are closely related to building one's own identity, including national identity. A special role in this process are playing the concepts of homeland and little homeland, as well as expressed attitudes. These concepts form a sense of belonging to the place and community, with their history, culture, language, customs, rituals, values, communication habits, etc. With regard to the expressed attitudes, two of them are of significant importance – nationalistic and patriotic. Many theories have been developed around them and their understanding is often associated with multithreading and difficulties in interpretation and classification. Especially important is that these attitudes should be based on mutual respect, tolerance and acceptance, mostly towards other nations, no matter these attitudes were called. Only attitudes based on mutual respect, tolerance and acceptance can ensure security and freedom in future. Therefore, it is important to teach the proper understanding of them in the process of education with its upbringing aspect. This teaching can prevent antagonism towards other nations, societies, or cultures.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anderson B. (1983): Imagined Communities, London.

Bäcker R. (2008): Kulturowe determinanty nacjonalizmów, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. Jeziński, Toruń, s. 7–20.

Bobrownicka M. (2006): Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków.

Chmielewska-Gnojewska J. (2008): Postawy nacjonalistyczne w marketingu politycznym, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. Jeziński, Toruń, s. 104–111.

Czaja J. (2008): Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków.

Edensor T. (2004): Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków.

Gellner E. (1991): Narody i nacjonalizm, Warszawa.

Goffman E. (1981): Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa.

Hutchinson J. (2001): Nations and culture, w: M. Guibernau i J. Hutchinson, Understanding Nationalism, Cambridge.

Jaskułowski K. (2008): Nacjonalizm i kultura popularna, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. Jeziński, Toruń, s. 93–103.

Jeziński M. (red.) (2008): Kulturowe determinanty nacjonalizmu, Toruń.

Jeziński M. (red.) (2008): Współczesne nacjonalizmy, Toruń.

Jeziński M. (2008): Mitologiczny wymiar nacjonalizmu, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. tenże, Toruń, s. 28–43.

Kaliński M. (red.) (2006): Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współcze-sność, Warszawa.

Kołakowski L. (1995): O tożsamości narodowej, w: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków.

Konarski W. (2008): Polityczny, etniczny czy… mieszany: Glosa do dyskursu o nacjonalizmie, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. Jeziński, Toruń, s. 11–27.

Kopaliński W. (1967): Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XXI, Warszawa.

Kubiak H. (2003): Tożsamość kultury i integracja europejska, w: Kultura polska w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia?, red. R. Rybiński i A. Marszałek, Toruń.

Kunikowski J. (2006): Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodzieży, w: Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność, red. M. Kaliński, Warszawa, s. 71–82.

Lenik S. (2002): Tożsamość narodowa młodych Polaków, Częstochowa.

Michałowska G. (1997): Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak i R. Zięba, Warszawa, s. 131–144.

Muszyński W. (2008): Wizerunek współczesnych polskich nacjonalistów w nowych mediach, w: Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń, s. 76–104.

Nowak A. (2005): Powrót do Polski. Szkice o patriotyzmie po «końcu historii» 1989–2005, Kraków.

Nowicka-Włodarczyk E. (red.) (1998): Patriotyzm. Tożsamość narodowa. Poczucie narodowe, Kraków.

Paterek W. (2001): Nacjonalizm, w: Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków, s. 88–97.

Pawlak M. (2008): Antropologiczna koncepcja banalnego nacjonalizmu, w: Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. Jeziński, Toruń s. 44–56.

Pisarek W. (2008): Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa.

Ryszewska M. (2008): Tożsamość narodowa – zagrożenie czy szansa w procesie budowania tożsamości europejskiej?, Toruń.

Sobol E. (red.) (2003): Nowy słownik języka polskiego, Warszawa.

Stefanowicz J. (1998): Tożsamość narodowa, cywilizacyjna i wspólnotowa, w: Wymiary tożsamości społecznej, „Zeszyty Naukowe”, vol. 3.

Wojdyła Ł. (2007): Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych, Toruń.

Znamierowska-Rakk E. (red.) (2007): Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Z prac Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Majchrzak, N. (2022). Tożsamość narodowa, nacjonalizm, patriotyzm – sposoby rozumienia, dyferencje, przejawy. Conversatoria Linguistica, (14). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.04

Numer

Dział

Studia i Rozprawy