Obrazy zesłania – "Poezje" Tadeusza Łady-Zabłockiego

Autor

  • Joanna Klausa-Wartacz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.02

Słowa kluczowe:

Tadeusz Łada-Zabłocki, exile, topic, poetics, ancient literature

Abstrakt

The author takes a closer look at the poetic activity of Tadeusz Łada-Zabłocki, who, while in exile, passionately and courageously cultivated literary activity. Presenting an impressive portrait of the exiled poet, she focuses not only on his literary life, but also on his translation work, as a translator of, among other things, communal songs of Transcaucasian Tatars. Łada-Zabłocki is also seen as a protector, promoting young Polish poets and facilitating the publication of their poems.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowy W. (1946): Shelleyanin polski sprzed wieku, „Twórczość”, z. 10, s. 173–174.

Brzeziński J. (2001): O języku poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego, Zielona Góra.

Claassen J.-M. (1999): Displaced persons. The literature of exile from Cicero to Boethius, Wisconsin.

Cycero M.T. (1962): Wybór listów, przeł. G. Pianko, oprac. M. Plezia, BN II 130, Wrocław.

Cytowska M., Szelest H. (1990): Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa.

Djakow W.A., Nagajew A. (1979): Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832–1835), przeł. M. Kotowska, Warszawa.

Dürr-Durski J. (1947): Tadeusz Zabłocki spod przemalowań biograficznych, „Twórczość”, z. 7–8, s. 85–90.

Evans H.B. (1975): Winter und Warfare in Ovid’s Tomis («Tristia» III 10), „The Classical Journal”, 70, s. 1.

Fränkel H. (1945): Ovid: a poet between two worlds, Berkeley–Los Angeles.

Grzymała-Siedlecki A. (1921): Słowo wstępne, w: A. Szymański, Szkice, Lwów–Warszawa–Kraków.

Hexter R.J. (1995): The poetry of Ovid’s Exile and the Medieval Popularity of the Exile Elegies, w: Ovid, red. S.W. Anderson, New York.

Inglot M. (1973): Rosja i Rosjanie w oczach polskich kaukazczyków, w: Spotkania lite-rackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, red. B. Galster, J. Kamionkowa, Wrocław.

Janion M. (2002): «Rozbitych harf niedomówiony dźwięk» (Tadeusz Łada-Zabłocki), w: Prace wybrane. Biografie romantyczne, t. 5, Kraków.

Janion M., Żmigrodzka M. (2001): Wstęp, w: Romantyzm i historia, Gdańsk.

Kowalczykowa A. (1982): Pejzaż romantyczny, Kraków.

Kubacki W. (1969): Malwy na Kaukazie, Warszawa, s. 65.

Łada-Zabłocki T. (1845): Alazańska Dolina, w: Poezje, Petersburg, s. 206.

Łada-Zabłocki T. (1847): Do M.....Hr. B....., „Rubon”, t. 8, s. 110.

Łada-Zabłocki T. (1845): Sława. Do Poety, z Lamartine’a, w: Poezje, Petersburg, s. 126–128.

Mack S. (1988): Ovid, London.

Nagle B.R. (1980): The Poetics of Exile. Program and Polemic in the «Tristia» and «Epistulae ex Ponto» of Ovid, Collection Latomus, vol. 170, Bruxelles.

Nowicka E. (1993): Postylion niesie pisanie… Szkice o romantycznym liście poetyckim, Poznań.

Polanowski T. (1973): Model człowieka w wierszach Łady-Zabłockiego, „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 1.

Puk M. (2008): Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza, Poznań, s. 177.

Reychman J. (1954): Polacy w górach Kaukazu do końca XIX w., „Wierchy”, r. 23, s. 25.

Stabryła S. (1989): Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław, s. 326.

Videau-Delibes A. (1991): Les Tristes d’Ovide et l’elegie romaine: unepoetique de la rupture, Paris, s. 110.

Wesołowska E. (2003): Rzymska literatura wygnańcza u schyłku republiki, początków pryncypatu i wczesnego cesarstwa, t. 1, Cyceron i Seneka, Poznań, s. 85–184.

Wesołowska E. (2008): Wstęp, w: Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. i oprac. E. Wesołowska, BN II 256, Wrocław.

Williams G.D. (1994): Banished Voices. Readings in Ovid’s exile poetry, Cambridge.

Williams G.D. (2002): Ovid’s exilic poetry: Worlds apart, w: Brill’s companion to Ovid, red. B.W. Boyd, Leiden–Boston–Köln.

Wójcik A. (2003): Owidiusz. Poezje znad Morza Czarnego, t. 2, Poznań.

Wójcik A. (2002): Wstęp, w: Owidiusz, Żale.

Zawodziński K.W. (1946): W stulecie romantycznego tomu poezji, „Twórczość”, z. 3.

Żywow M. (1959): Polscy poeci «kaukascy». (Materiały biograficzne), „Pamiętnik Literacki”, z. 3/4.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Klausa-Wartacz, J. (2022). Obrazy zesłania – "Poezje" Tadeusza Łady-Zabłockiego. Conversatoria Linguistica, (14). https://doi.org/10.34739/clg.2022.14.02

Numer

Dział

Studia i Rozprawy