Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: mgr Maciej Tołwiński (Uniwersytet w Siedlcach)

Kolegium redakcyjne:

dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach)

dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach)

dr Anna Karolina Zwoniarska (Uniwersytet w Siedlcach)

Redaktor językowy: dr Aldona Borkowska (Uniwersytet w Siedlcach)