O czasopiśmie

"Mięso. Uniwersytecka Propaganda Sztuki" to czasopismo stworzone z potrzeby komunikowania światu osiągnięć w zakresie szeroko pojętej sztuki. Na jego łamach prezentowane są autorskie prace wykładowców i studentów kierunku sztuki plastyczne Uniwersytetu w Siedlcach, recenzje wystaw i wydarzeń artystycznych, materiały dotyczące historii sztuki, designu, literatury czy muzyki.