Abstrakt

Zawiera sprawozdanie z VI Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności, nt. Ziemia i Kosmos – wyzwania, szanse i zagrożenia 

PDF