Abstrakt

Zawiera recenzję książki Barbara Kamińska-Czubała, Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y.

PDF