Barbara Kamińska-Czubała, Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2013, ss. 299.

Abstrakt

Zawiera recenzję książki Barbara Kamińska-Czubała, Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y.

PDF