PDF

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa, kultura bezpieczeństwa ekonomicznego, dylematy funkcjonowania kultury bezpieczeństwa ekonomicznego

Abstrakt

Artykuł Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące jednej z stron problemu kultury bezpieczeństwa. Postrzegać je trzeba jako kolejną próbę wzbogacenia wiedzy o kulturze bezpieczeństwa ekonomicznego. Podjęcie tej problematyki wynika z braku pełniejszego uświadomienia sobie miejsca i roli kultury bezpieczeństwa ekonomicznego w architekturze ogólnej kultury bezpieczeństwa. Uwaga podjętych i przeprowadzonych rozważań została skoncentrowana na: po pierwsze – zidentyfikowaniu przesłanek identyfikacji kultury bezpieczeństwa; po drugie – zaproponowaniu instytucjonalnego spojrzenia na kulturę bezpieczeństwa ekonomicznego; oraz po trzecie – zarysowaniu dylematów realizacji kultury bezpieczeństwa ekonomicznego.

PDF