Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie informacyjne, umiejętności informacyjne, bezpieczeństwo informacyjne, kultura informacyjna, kultura bezpieczeństwa

Abstrakt

W artykule omówiono wychowanie informacyjne i umiejętności informacyjne, przedstawiając je jako składowe kultury informacyjnej. Przedstawiono istotę kultury informacyjnej, a także kultury informatycznej jako niezbędnych do coraz lepszego wykonywania codziennych zadań, mających na celu doskonalenie jakości życia, efektywności pracy, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Starano się ukazać kulturę informacyjną jako element kultury bezpieczeństwa oraz podkreślić jej znaczenie dla człowieka.

PDF