Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Matematyki
Ośrodek Kultury Matematycznej
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
e-mail: okm@uph.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Prusińska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Telefon +48 25 6431110

Wsparcie techniczne

Agnieszka Prusińska
Telefon +48 25 6431110