Kontakt

Wydawnictwo Naukowe UPH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 17/19, Dom Studenta nr 5, pokój 10
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 20, 25 643 15 21
e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl