Editorial Team

Redaktor Naczelny:  prof. Marzena Wójcik-Augustyniak,

Z-ca redaktora naczelnego: dr Jolanta Brodowska-Szewczuk,

Redaktor tematyczny - nauki o zarządzaniu i jakości:  dr Marek Szajczyk,

Redaktor tematyczny - polityka i administracja:  dr Łukasz Święcicki,

Redaktor tematyczny - ekonomia i finanse:  dr Anna Marciniuk-Kluska,

Redaktor tematyczny - nauki prawne (prawo administracyjne i gospodarcze): dr Przemysław Czernicki,  

Redaktor techniczny: ks. Dr Marcin Bider, mgr Mariusz Cielemęcki,

Redaktor ds. Współpracy międzynarodowej:  dr Ola Bareja-Wawryszuk,

Asystent redakcji:  dr Stanisław Szarek,

Projekt okładki:  dr Marcin Chrząścik,