Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: dr hab. Marzena Wójcik-Augustyniak, profesor uczelni;

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr inż. Agata Marcysiak;  

Redaktor tematyczny -  nauki o zarządzaniu i jakości: dr Marek Szajczyk;

Redaktor tematyczny – ekonomia i finanse: dr Anna Marciniuk-Kluska;

Redaktor tematyczny – nauki o polityce i administracji (administracja i polityki publiczne): dr Łukasz Święcicki;

Redaktor tematyczny – nauki prawne (prawo administracyjne, prawo gospodarcze): dr Przemysław Czernicki;

Redaktor techniczny: dr Radosław Korneć;

Redaktor ds. współpracy międzynarodowej: mgr Ola Bareja-Wawryszuk;

Sekretarze redakcji: dr Stanisław Szarek, mgr Kinga Pawlik-Ajecka;

Projekt graficzny okładki: dr Marcin Chrząścik.