Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie

Current Issue

Vol. 56 No. 129 (2021)
Published January 4, 2022

The Scientific Papers Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie (oficjalnie zarejestrowana nazwa: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” ISSN 2082-5501) jest międzynarodowym czasopismem wydawniczym wyniki badań z zakresu administracji i zarządzania. Omawiane problemy badawcze dotyczą zagadnień będących przedmiotem badań naukowców z całego świata w zakresie administracji i zarządzania. Rada Naukowa oraz zespół recenzentów pochodzą z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich. Czasopismo jest wydawane przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

View All Issues