Plik PDF

Słowa kluczowe

Islam
terroryzm
zamach
religia
atak

Abstrakt

Artykuł jest analizą aktualnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej, spowodowanej „napięciem terrorystycznym” i definiuje zjawisko muzułmańskiego terroryzmu religijnego. Omówiono wybrane akty terroryzmu dokonane w Europie w latach 2015–2019 w kontekście muzułmańskiego radykalizmu religijnego. Zwrócono uwagę na profil muzułmańskiego terrorysty oraz motywy jego działania i gotowość na samobójczą śmierć. Ponadto w artykule omówiono przyczyny radykalizacji poglądów wśród muzułmanów żyjących w Europie. Kształtowanie postaw radykalnych w społeczności muzułmańskiej jest sposobem obrony wartości religijnych przed agresją kulturową Zachodu. Istotne znaczenie posiadają także centra religijne islamu, a więc imamowie oraz meczety, które są finansowane przez radykałów muzułmańskich.

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.08
Plik PDF