Plik PDF (English)

Słowa kluczowe

dyplomacja
bezpieczeństwo międzynarodowe
Polska
Izrael
Żydzi

Abstrakt

Artykuł dotyczy geokulturowych uwarunkowań dyplomatycznych relacji polsko-izraelskich ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wydarzeń z ostatnich lat. Autor zwraca uwagę, że dyplomacja kulturalna i historyczna stanowi fundamentalny wektor polsko-izraelskich działań dyplomatycznych, co wynika z tych szczególnych uwarunkowań. Zarazem ten obszar dyplomacji jest niezwykle niestabilny, podatny na różne wahania, zależny od wydarzeń i okoliczności zewnętrznych.

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.07
Plik PDF (English)