Plik PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka produkcyjna
polityka gospodarcza
Łotwa
program Europa 2020

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli sektora produkcyjnego w gospodarce Łotwy. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą wdrażania polityki produkcyjnej w krajach bałtyckich. Metodologia zakłada systemowe podejście do rozwiązywania problemów, zapewniając jedność metod jakościowych i ilościowych. W artykule wykorzystano: monograficzną metodę analizy dokumentów (umożliwiającą przeprowadzenie szczegółowej analizy w oparciu o obszerny przegląd literatury naukowej i prawa) oraz metodę badań statystycznych. Autorzy artykułu wykorzystali również analizę korelacji krzyżowej (analiza korelacji, analiza regresji) do zbadania koncepcję polityki produkcji, jej celów i rodzajów, zwracając szczególną uwagę na zmiany definicji „polityki produkcji‖ we współczesnej gospodarce. Przeprowadzono analizę porównawczą realizacji programu „Europa 2020‖ w krajach bałtyckich. Zbadano implementację polityki produkcyjnej: eksport – import w przemyśle oraz poziom wynagrodzeń. Korzystając z metod ekonometrycznych (korelacja Spearmana, Pearsona i Kendalla), autorzy wykazali związek między inwestycjami w sektorze badań i rozwoju, poziomem wynagrodzeń a operacjami importowo-eksportowymi w sektorze produkcyjnym.

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05
Plik PDF (English)