Poszukiwanie strukturalnych i funkcjonalnych połączeń w ludzkim mózgu