Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Matematyki i Fizyki
Ośrodek Kultury Matematycznej
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
e-mail: okm@uph.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Prusińska
adiunkt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tel. +48 25 6431110

Wsparcie techniczne

Agnieszka Prusińska
Tel. +48 25 6431110