1.
Dziwulski J, Harasim W. Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. znadministracja [Internet]. 2019 May 12 [cited 2024 Jun. 19];45(118):69-76. Available from: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/356