Marzec, Małgorzata, and Anna Świrska. “Trust and Distrust As Distinct Concepts. A Framework for the Public Sector”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 45, no. 118 (May 12, 2019): 45–53. Accessed May 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/361.