Krawczyk, Michał. “Instytucja ‘Iudex Suspectus’ W świetle Orzecznictwa sądu najwyższego I sądów Powszechnych”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 45, no. 118 (May 12, 2019): 83–91. Accessed June 19, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/353.