Rostek, Katarzyna, and Piotr Młodzianowski. “Evaluation of the Possibility of Predicting Social Reactions Using in-Depth Analysis of Information Published on Web-Portals”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 45, no. 118 (May 12, 2019): 5–14. Accessed September 26, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/352.