Simiński, Przemysław, Patryk Płochocki, and Alexander Kravcov. “SEARCHING FOR ALTERNATIVE POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE LIVING CONDITIONS OF CITY RESIDENTS THROUGH MODIFICATIONS TO TRAFFIC FLOW”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 61, no. 134 (March 7, 2024). Accessed May 26, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/3475.