Jarosz, Agata, and Kamil Janik. “THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 59, no. 132 (March 10, 2023). Accessed June 14, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/3033.