Piekarczyk, Anna, and Szymon Strojny. “SLOW THINKING, OR THE ART OF NETWORK THINKING”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 61, no. 134 (March 7, 2024). Accessed May 26, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/2870.