Ojdana-Kościuszko, Monika. “THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 58, no. 131 (October 10, 2022). Accessed January 31, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/2746.