CZERNICKI, PRZEMYSŁAW, and JOLANTA BRODOWSKA-SZEWCZUK. “FRANCHISING AS BOTH A NETWORK PHENOMENON AND AN INSTRUMENT FOR THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AND KNOW-HOW”. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 55, no. 128 (November 1, 2021): 37–46. Accessed February 1, 2023. https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/2398.