Marzec, M. ., and A. . Świrska. “Trust and Distrust As Distinct Concepts. A Framework for the Public Sector”. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, vol. 45, no. 118, May 2019, pp. 45-53, https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/article/view/361.